Gjennomføring

Presentasjon (PowerPoint) og gjennomføring av Salmeslag (Flash)

PowerPoint-dokumentet gir en rask presentasjon av Salmeslag-konkurransen, mens Flash-dokumentet er selve programmet som kan brukes ved gjennomføringen av et Salmeslag.


Salmeslag - Presentasjon (PowerPoint)
Salmeslag - Gjennomføring (Flash)


INFO: For å laste ned filene klikker du på lenken til den filen som du ønsker.

Gjennomføringsdokumentet er pakket sammen som en zip-fil. Når du har lastet den ned kan du pakke den ut i en egen mappe. Selve programmet kjøres ved å bruke snarveien i roten av de utpakkede filene. Den heter «Start Salmeslag». Hvis det blir problemer med å starte Salmeslag fra snarveien er det mulig å åpne mappen som heter «salmeslag» og dobbeltklikke på filen som heter «index».

Disse filene finnes også med i ressursmappen som følger med Salmeslag og som kan bestilles under «Bestille» i menyen over.