Deg å få skode

(T: Irsk tekst fra 700-t O: Arve Brunvoll M: Irsk folketone)

1: Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå,
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!


2: Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!


3: Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd,
ver du det merket som syner mitt verd.
Livd for mi sjel, den tryggaste vakt,
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!


4: Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der.