O bli hos meg

(T: H. F. Lyte O: Gustav Jensen M: William Henry Monk)

1: O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger, dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

2: Hver time trenger jeg din sterke vakt,
kun for din nåde viker mørkets makt.
Hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!

3: O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!