Overmåte fullt av nåde

(T: H. A. Brorson M: Norsk folketone)

1: Overmåte fullt av nåde
er, o Gud, ditt store navn!
Dag som rinner atter minner
alle om din godhets favn.
Himlen, jorden, hav og torden
priser deg, hver gren og torn!
Hør for tronen engletonen
til basun og jubelhorn!


2: Gamle unge, hver en tunge,
syng med fryd mot himlens pol:
Evig være deg all ære,
lov og pris på ærens stol!
Frelst av nåde, fri fra våde,
priser vi vår Gud for alt.
Vi fikk livet, fikk det givet –
hva fikk han som har betalt?