Hellig, hellig, hellig

(T: Reginald Heber O: Gustav Jensen M: J. B. Dykes)

1: Hellig, hellig, hellig! 
Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang 
skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! 
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, 
all ære være deg!


2: Hellig, hellig, hellig! 
synger helgenskarer,
kaster sine kroner 
for dine føtter ned.
Englehærers jubel 
oppad mot deg farer,
du som var og er og 
evig bliver ved.


3: Hellig, hellig, hellig! 
Lyset er ditt rike,
intet urent øye 
kan se din herlighet.
Ene du er hellig, 
ingen er din like,
full av makt og renhet 
og av kjærlighet.


4: Hellig, hellig, hellig! 
Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel, 
se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig! 
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, 
all ære være deg!