Kristus er verdens lys

(T: F. Pratt Green O: Per Lønning M: Paris 1681)

1: Kristus er verdens lys – han og ingen annen,
født i vårt mørke, født som en av våre.
Når han er nær oss, er vår Far å finne.
Ære være Gud!


2: Kristus er verdens fred – han og ingen annen.
Vi som er hans, må elske våre søsken.
Kristus forener all Guds barneskare.
Ære være Gud!

3: Kristus er verdens liv – han og ingen annen.
Ofret for oss, forlatt av sine egne.
Frelseren lever med sin Far, den høye.
Ære være Gud!

4: Gud er vår jubelsang – han og ingen annen. 
Gud vil vi prise, hellig og treenig.
Gud vil vi prise, Gud som er iblant oss.
Ære være Gud!